Alat Za Unutrašnje Čišćenje Ugla

Radi sa vazdušnim sistemom. Uklanja udubljenja u unutrašnjim uglovima PVC profila nakon zavarivanja. Može ući u srednje kanale na tabli. Čišćenje strane kalupa.