Presa Za Bušenje

Prese za bušenje nude se prema tipu aluminijumskog profila i željenom postupku. Ručne ili pneumatske prese su dostupne na zahtev. Posebni čvrsti noževi koji se koriste u vakumskim presama.