Alat Za Otvaranje Unutrašnjeg Odvodnog Kanala

Kod PVC profila sa jedne strane otvara se unutrašnji kanal za odvod vode. Dubina sečiva se može podesiti.