Alat Za Otvaranje Spoljašnjeg Kanala Za Odvod Vode

Koristi se u PVC profilima za otvaranje kanala za odvod vode sa jedne strane. Dubina sečiva se može podesiti