Mašina Za Presovanje Aluminijumskih Uglova

Postoji dva tipa ugaone pres mašine za aluminijumske profile. Pneumatski i hidraulik. U osnovi, radni sistem bilo koje mašine je isti. Mašina je dizajnirana za sklapanje aluminijumskog profila pod uglom od 90 stepeni. Pneumatska ima dva noža pod visokim pritiskom i lopatica je pneumatski (na hidrauličkoj mašini sistem je hidraulični). Sistem visine i skaliranja sečiva dostupan je pomoću mm metrom. Centriranje središnje ploča je pneumatski (na hidrauličkoj mašini je hidraulična). Postoje dve papučice za pritiskanje i zatezanje profila, a takođe postoji i dugme za otpuštanje. Sa poliamidnom površinom profila zaštićen je od oštećenja. Takođe, sa obe bočne strane se nalaze potpirači za držanje.

  • Težina - Pneumatski - 285 kg, Hidraulik - 280 kg
  • Dužina - Pneumatski - 850 mm, Hidraulik - 1000 mm
  • Širina - Pneumatski - 900 mm, Hidraulik - 800 mm
  • Visina - Pneumatski - 1300 mm, Hidraulik - 1250 mm
  • Snaga - Pneumatski - 2200 kg x F x 2
  • Pritisak vazduha - Pneumatski - 7-9 Bar
  • Napon i frekvencija - Hidraulik - 380 V/A 50 Hz
  • Ukupna snaga - Hidraulik - 2.2 kV