Automatska Mašina Za Šrafljenje

Koristi se za učvršćivanje nosača na čeličnim profilima unutar PVC profila. Pneumatska jedinica za automatsko punjenje šrafovima. Pedalna kontrola automatskog zavrtnja. Zaštitni senzor za sprečavanje neispravne upotrebe. Automatsko stezanje profila tokom zavrtnja.

  • Težina - 110 kg
  • Dužina - 700 mm
  • Širina - 2000 mm
  • Visina - 1860 mm
  • Pritisak vazduha - 6-8 Bar/min.
  • Potrošnja vazduha - 1.6 L/min.
  • Brzina zavrtnja - 1.7 sec./komad