Držač lajsni

Elektronski sistem rampi koji sprečava kontakt letvice tokom pokretanja i zaustavljanja
Senzor za otkrivanje klizača koji zaustavlja kretanje remena
Podešavanje brzine