Zamrzivač

Lako podesiva radna temperatura
Kontrola temperature za sprečavanje skrućivanja smeše
Grejna kabina za dostizanje radne temperature
Kružna pumpa rashladne tečnosti
Rezervoar za grejanje sa sistemom glasovnog upozoravanja
Električni sistem u skladu sa opštim bezbednosnim pravilima

  • Napon - 220 V
  • Frekvencija - 50 Hz
  • Ukupna snaga - 1 kV
  • Širina - 610 mm
  • Dužina - 810 mm
  • Visina - 1210 mm
  • Težina - 140 kg
  • Min. radna temperatura - -40 ℃
  • Maks. radna temperatura - +40 ℃