NC prenosni sistem

U našim standardnim NC mašinama, operater koristi potporne i paralelne uređaje za rastojanje nakon savijanja uz upotrebu. U mašinama koje koriste NC transportni sistem za savijanje, položaji kretanja i rotacije se prate sa ekrana i zato se savijanje može obaviti brže i bez greške.