38 NC mašine za dvostruko savijanje cevi i profila

X osa sa servo motorom
Višestruka sposobnost savijanja
CNC kontrola
7-inčni ekran sa dodirnim ekranom sa dodirnim ekranom.
Opcije turskog i engleskog jezika

 • Maks. Kapacitet savijanja (Ø) - 38x3
 • Maks. Radijus savijanja - 220
 • Stepen savijanja (°) - 0-90
 • Prečnik osovine (mm) - 40
 • Stezanje rastojanja stezanja (mm) - 50
 • Udaljenost otvora za štampanje (mm) - 50
 • Min.-Maks. Udaljenost zavrtnja (mm) - 250-5500
 • Radna visina (mm) - 1220
 • Kapacitet rezervoara za ulje (l) - 160
 • Snaga motora(kV) - 7.5
 • Težina - 2000 kg
 • Širina - 1700 mm
 • Dužina - 5200 mm
 • Visina - 1700 mm